Výroba řezané a pískované grafiky, Signmaking, obchod-prodej materiálů určených k výrobě reklamy

                          Nabídka práce    Jak upoutat?
                                                       V první řadě je nutné upoutat pozornost a předat sdělení. Jednou
                           E-Shop               z možností je osvětlení a barevnost reklamy. Mnoho lidí chodí
                           Ceník                  po ulicích za šera a za tmy. Aby je upoutala co nejvíce, je třeba ji
                           Galerie              dát tak, abychom ji měli na očích. Proto musíme reklamu umístit
                           Kalkulace           ne příliš vysoko a ne příliš do boku. Dbáme na to, aby měla kolem
                                                       sebe náležitý prostor, zdůrazňujeme tak její velikost. Musíme
                                                       dávat pozor, aby reklama byla vždy dobře čitelná a mohla
                                                       předávat své informace.

                                                       Jak sdělovat?
                                                       Reklamu můžeme rozdělit na tři základní typy:
                                                       1. reklamy orientační - označení obchodů, firem, hotelů atd.
                                                       2. světelné nápisy kolem cest a dálnic
                                                       3. reklamy obsahující menší či větší množství pomocných textů.
                                                       U reklamy hraje důležitou roli vnější vzhled. Důležité je,
                                                       aby byla vyrobena kvalitně. Při její výrobě je důležitá i velikost
                                                       písma, uspořádání textů a barev, musí být přehledná a splňovat
                                                       svůj účel.

                                                       Světelná reklama
                                                       Má řadu možností využití. Je možné s ní různá místa zviditelnit,
                                                       prosvětlit, vylepšit nebo upozornit na nebezpečí. Jednotlivé
                                                       prvky jsou vyrobeny z kvalitního materiálu tak, aby umožnily
                                                       rychlou a snadnou montáž. Různé druhy profilů, ať už rovné,
                                                       radiusové, pevné nebo snímací, spojovací materiály a kotvení,
                                                       nabízejí množství variací pro vytvoření reklamy. Různé technologie
                                                       umožňují tvořit písmena, která jsou osvětlena pomocí plastneonu
                                                       nebo LED diod. V osvětlení interiéru se uplatňují LED hlavně,
                                                       pro svůj velký měrný výkon v Im/W, dlouhou životností a bílé
                                                       světlo blízké dennímu. Pak už jen přidáme pohybové prvky
                                                       a světelná reklama může plnit svou funkci.

© 2000-2006 Reklamní Studio Vaněk